diploma mills

Theo HEOA (Higher Education Opportunity Act) Hoa Kỳ định nghĩa Diploma Mill là Đại học thiếu kiểm định hoặc thậm chí Đại học không được chính nước Sở tại công nhận. Theo thông cáo của ENIC-NARIC, cổng thông tin về kiểm định và công nhận quan trọng nhất mà các quốc gia đang tham gia, bằng cấp từ các Đại học hoặc cơ sở giáo dục không được kiểm định hoặc công nhận sẽ:

 • Không được chấp nhận để học cao hơn khi chuyển tiếp sang hệ thống giáo dục khác. Lưu ý rất nhiều bằng cấp từ Diploma Mill vẫn được học tiếp tục hoặc cao hơn là do sự thiếu chặt chẽ trong thẩm định bằng cấp đầu vào.
 • Không được công nhận năng lực tại cơ quan hoặc tại thị trường lao động.
 • Không được thực hiện công tác giảng dạy. Một số quốc gia nghiêm cấm người học từ các trường đại học không được công nhận tham gia vào giảng dạy hoặc công tác có liên quan học thuật (Academic)
 • Có thể bị khởi tố/kiện tụng nếu sử dụng bằng cấp đó hoặc do bằng cấp đó mà gây ảnh hưởng đến người/tổ chức khác.

kiểm tra tính công nhận của đại học

Việc xác định một trường đại học có được công nhận tại chính nước đăng ký hoạt động và cấp bằng là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất khi chọn một trường đại học vì nếu không được chính nước đăng ký hoạt động công nhận thì chắc chắn sẽ không được công nhận ở bất kỳ quốc gia nào khác (ENNIC-NARIC, 2016), thậm chí có thể bị khởi tố nếu việc sử dụng bằng cấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể nhân khác (HEOA, 2017).

Trước tình hình các Diploma Mill xuất hiện nhiều và phức tạp, các tổ chức này thường đặt trụ sở tại các nền giáo dục tiên tiến như Anh, Pháp, Poland, Thụy Sĩ và cấp bằng cho các quốc gia khu vực Châu Á, Châu Phi…tổ chức công nhận văn bằng ENIC-NARIC.net được hình thành với sự tham gia của các quốc gia. Cổng thông tin về công nhận các cơ sở giáo dục ENIC-NARIC cũng được các quốc gia tham khảo, trong đó có Việt Nam để xác định một đại học có phải là Diploma Mills hay không.

Nếu không thuộc danh sách công nhận bằng cấp của ENIC-NARIC, bằng cấp chắc chắn không được công nhận như một đại học tại chính quốc gia đăng ký hoạt động và cũng theo ENIC-NARIC, chắc chắn bằng cấp đó không được công nhận tại bất kỳ quốc gia nào khác, không được học cao hơn và cũng không được hành nghề chuyên môn mà bằng cấp đó liên quan.

thực hành kiểm tra tính công nhận của một đại học

Chúng ta cùng thực hiện một ví dụ theo quy trình dưới đây. Quy trình này cũng được áp dụng cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Bộ giáo dục Việt nam cũng căn cứ vào ENIC-NARIC để kiểm tra một đại học có được chính quốc gia đăng ký hoạt động công nhận hay không.

Ví dụ

Kiểm tra một đại học Poland có được chính phủ và Bộ giáo dục Poland công nhận là đại học hay không

 • Bước 1

  vào cổng kiểm định enic-naric.net

  Sau khi vào cổng kiểm định enic-naric, vào khu vực cần kiểm tra thông tin. Theo ví dụ trên, do Poland thuộc Châu Âu nên ta vào khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ (Eropean and North America)

 • Bước 2

  chọn quốc gia cần kiểm tra

  Ở bên tay phải của hệ thống ENIC-NARIC.net xuất hiện danh sách các quốc gia thuộc khu vực cần kiểm tra thông tin. Chúng ta vào Poland

 • Bước 3

  vào "Recognised higher education institutions"

  Mục "Recognised higher education institutions" hiển thị thông tin bằng tiếng Anh và tiếng địa phương các chương trình được công nhận. Nếu chọn tiếng Anh, ta nhấn vào English sẽ xuất hiện toàn bộ các đại học được chính phủ Poland công nhận là đại học

 • Bước 4

  nếu đại học không có tên sẽ không được công nhận

  Sử dụng công cụ tìm kiếm để kiểm tra tên đại học mà bạn đang thẩm tra có trong danh sách này không. "University of Information Technology and Manegement" chính thức có trong danh sách này

Thẩm định UITM

Đại học UITM là đại học top 10 Poland và Châu Âu và hạng 1 Poland năm 2018. Chúng tôi mong được chia sẻ những thành tựu, các kiểm định và công nhận với các bạn

danh mục tất cả các chương trình được kiểm định và công nhận