"Việc dẫn đầu giáo dục đại học Poland trong suốt 15 năm qua của UITM vừa là tự hào vừa là trách nhiệm trong đạt chất lượng đào tạo và dịch vụ cao nhất"
Dr. Hab
Chủ tịch UITM & Founder 2 đại học thành viên

University of Information Technology and Manegement

UITM tự hào là đại học xếp hạng nhất Poland trong nhiều năm và năm 2022, UITM đứng đồng hạng 1 Poland cùng Đại học Y khoa Warsaw theo bảng xếp hạng uy tín nhất Châu Âu U-MultiRank.UITM còn dẫn đầu các hệ thống xếp hạng và phân loại tại Poland và Châu Âu với nhiều tiêu chí độc lập.

Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland được thành lập theo giấy phép đại học cấp quốc gia Poland ngày 8 tháng 3 năm 1996 và đăng ký vào danh sách các đại học ngoài công lập của Poland số 81

0

nhân viên
với 52 nước ngoài

0

giảng viên
cơ hữu

0

3 campus, 2 đại học
80 phòng thí nghiệm

0

Sinh viên quốc tế
nhập học 2019

Khác biệt

Hạng 1 Poland 2022

Theo bảng xếp hạng uy tín nhất Châu Âu của Liên Minh Châu Âu, U-MultiRank

Dẫn đầu về hàng không

Đại học duy nhất tại Poland có thể đào tạo Hàng không và toàn Châu Âu chỉ có 4 đại học có khả năng này

Đại học Quốc tế

Một trong 4 đại học được phân nhóm là đại học quốc tế tại Poland

Học bổng từ chính phủ

Quỹ học bổng 1,8 triệu USD từ chính phủ Poland cấp cho UITM, đặc biệt hỗ trợ học phí cho sinh viên Châu Á

Nhóm Leader

sở hữu 3 campus, 2 đại học, 80 phòng thí nghiệm, 8 trung tâm đào tạo và 1 nhà xuất bản

Hỗ trợ học thuật hiệu quả

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh, hướng dẫn nghiên cứu và trợ lý học tập từ Viện MBA, đối tác khoa học của UITM

Hệ thống hỗ trợ chuyên biệt từ LAS VN

Hỗ trợ tiếng Anh

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh của LAS VN là sự kết hợp giữa (1) Trợ giảng trên lớp; (2) Trợ giảng độc lập (3) Hệ thống kiểm tra ngữ pháp và định dạng bài viết tiếng Anh

Read More

Hướng dẫn nghiên cứu

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu giúp nghiên cứu sinh tự tin từng bước triển khai nghiên cứu Tiến sĩ, Thạc sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế

Read More

Trợ lý học tập

Người đi làm thường bị chi phối bởi rất nhiều công việc và các hoạt động trong cuộc sống, trợ lý học tập sẽ hỗ trợ thông tin, nhắc nhở các mốc thời gian và hỗ trợ hành chính học thuật

Read More

Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland #1 in Poland