Chống truyền thông sai

Quy trình chống truyền thông sai sự thật

Đại học công nghệ thông tin và quản lý là đại học hàng đầu Poland và Châu Âu với hệ thống đối tác học thuật và đối tác khoa học có mặt tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ. Là đại học có chính sách bảo vệ uy tín tối đa tại quốc gia có hợp tác hoạt động, UITM áp dụng nghiêm ngặt quy trình chống truyền thông sai sự thật như một phần không thể tách rời của hoạt động bảo vệ quyền lợi học viên toàn cầu.

Khi xảy ra sự việc (issues) liên quan đến truyền thông mà nội dung nêu trong thông cáo báo chí (anouncement/article) hoặc các hình thức khác (others) là sai sự thật và/hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi và quyền lợi liên quan của UITM và các đối tác toàn cầu, UITM sẽ phối hợp cùng Bộ giáo dục, lãnh sự và bộ phận pháp chế để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật với chi tiết phía dưới.

Những hoạt động được xem là truyền thông sai sự thật

Tuyên tuyền, phát tán dưới mọi hình thức các thông tin sai lệch về:

 • tính hợp pháp của UITM;
 • tính kiểm định và công nhận quốc tế của UITM
 • tính hợp pháp và quyền tham gia học tập không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, quốc gia, vùng và lãnh thổ của học viên;
 • các thông tin, hình ảnh thuộc quyền sở hữu của UITM, của đối tác khoa học, của đối tác học thuật và các hành vi khác xét thấy ảnh hưởng và/hoặc nguy hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi của UITM, của đối tác và của sinh viên toàn cầu đã, đang và sẽ học cùng UITM

Quy trình xử lý (áp dụng tại tất cả quốc gia)

 • Bước 1

  Hình thành đội xử lý và xác lập vi bằng

  UITM hình thành nhóm xử lý sự việc, ghi nhận tất cả các thông tin liên quan, thiết lập bằng chứng, làm việc sơ bộ với các bên liên quan để chuẩn bị tiến hành xử lý

 • Bước 2

  Thông báo cho đương sự và các bên liên quan

  Thông tin về hành vi vi phạm đến đương sự, đồng thông tin đến cơ quan đại diện ngoại giao của Poland và đại diện cơ quan ngoại giao của quốc gia đang xảy ra vấn đề cần xử lý

 • Bước 3

  Yêu cầu đương sự khắc phục thiệt hại

  Ra thông báo chính thức và yêu cầu đương sự khắc phục sự việc kèm (1) Mô tả về hành vi; (2) Bằng chứng; (3) các ước lượng thiệt hại; (4) các điều khoản đã vi phạm căn cứ các luật, quy định, công ước... mà trường đại học đã ký và/hoặc chính phủ quốc gia nước xảy ra sự việc đang áp dụng

 • Bước 4

  Theo dõi triệt để quá trình khắc phục

  Theo dõi quá trình khắc phục của đương sự và tiến hành các biện pháp kiên quyết và cứng rắn khác nếu xét thấy hành vi truyền thông sai lệch vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Thẩm định UITM

Đại học UITM là đại học top 10 Poland và Châu Âu và hạng 1 Poland năm 2018. Chúng tôi mong được chia sẻ những thành tựu, các kiểm định và công nhận với các bạn

Trách nhiệm miễn trừ