Pháp lý của UITM

UITM được cấp phép và được công nhận bởi Bộ giáo dục PolandĐại học UITM là đại học hạng 1 Poland và thuộc nhóm Leader

Căn cứ luật giáo dục đại học Poland, một cơ sở giáo dục được cấp phép đào tạo đại học sẽ được đào tạo tiến sĩ theo chuyên ngành từ Thạc sĩ nhưng chỉ những cơ sở giáo dục được cấp phép đào tạo đại học đã triển khai ít nhất 1 chương trình Tiến sĩ và có sinh viên tốt nghiệp mới được phân vào nhóm trường đại học (University Type). Nhóm trường đại học có thể là đại học công lập hoặc tư thục.

UITM đào tạo và cấp bằng theo:

  • Giấy phép cơ sở giáo dục đại học số 81
  • Đã được phân nhóm là đại học (University Type) khi đã triển khai chương trình đào tạo Tiến sĩ và đã có sinh viên tốt nghiệp.

Bộ khoa học và đào tạo đại học Poland xem đào tạo tiến sĩ là đào tạo “chu kỳ thứ 3” , là chu kỳ cao nhất trong 3 chu kỳ với “chu kỳ 1” là đào tạo đại học, “chu kỳ 2” là đào tạo thạc sĩ hoặc tương tương thạc sĩ và “chu kỳ 3” là đào tạo tiến sĩ. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các ứng viên có thể thẩm tra thông tin về:

  • Kiểm tra thông tin về UITM được công nhận bởi Bộ giáo dục Poland
  • Phân nhóm đại học (university type) của UITM

Được cấp phép là cơ sở giáo dục đại học đã có quyền đào tạo Tiến sĩ nhưng chỉ được phân nhóm là trường Đại học khi có ít nhất 1 chương trình Tiến sĩ đã triển khai và có sinh viên tốt nghiệp

Kiểm tra tính công nhận của UITM bởi Bộ giáo dục Poland

Bước 1: Vào cổng thông tin của Bộ khoa học và đào tạo đại họchttps://www.gov.pl/web/nauka
Bước 2: Sau khi vào Pol-on, vào khu vực "đơn vị được quyền cấp bằng hàn lâm"https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr
  • Sau khi vào cổng Pol-on, vào khu vực “tìm theo tên” ở góc trái màn hình.
  • Đưa tên của UITM bằng tiếng Poland là Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą vào ô tìm kiếm
  • Nhấn vào nút tìm kiếm sẽ cho kết quả.
UITM được công nhận bởi Bộ giáo dục Poland

Kiểm tra phân nhóm đại học "University Type" của UITM

Việc được phân nhóm là đại học (University Type) một lần nữa chứng minh UITM không chỉ được quyền đào tạo Tiến sĩ mà đã có ít nhất 1 chương trình Tiến sĩ đã triển khai tại Poland và đã có sinh viên tốt nghiệp.

Học bổng hỗ trợ nghiên cứu và học tập suốt đời

Trung tâm đào tạo sau đại học và học tập suốt đời (Center of Graduated and Long Life Learning) là đơn vị triển khai chương trình hỗ trợ nghiên cứu và học tập suốt đời

Danh mục các chương trình được hỗ trợ học phí