Trách nhiệm miễn trừ

Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland được thành lập theo giấy phép đại học cấp quốc gia Poland ngày 8 tháng 3 năm 1996 và đăng ký vào danh sách các đại học ngoài công lập của Poland số 81

Nhằm đảm bảo minh bạch các hoạt động cũng như tránh hiểu nhầm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, khách hàng và chính viện UITM, UITM xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ trong các hoạt động của mình theo danh sách và tuyên bố phía dưới.

Đại học UITM Poland đảm bảo các hoạt động là hợp luật và phối hợp với đại học đối tác, lãnh sự của các quốc gia có đại học đối tác để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật. Vui lòng tham khảo mục Legal Notice hoặc liên hệ Viện MBA, đối tác khoa học chính thức của UITM để có thêm thông tin

UITM không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Poland, giấy phép đại học đăng ký số 81 cấp bởi Bộ khoa học và giáo dục đại học Poland, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tế ENIC-NARIC cũng như quy định về truyền thông xếp hạng (Ranking) của Liên Minh Châu Âu và các điều khoản liên quan, Đại học Công nghệ Thông tin và quản lý Poland không cam kết các nội dung sau:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi Bộ giáo dục Poland và Châu Âu.
  • Không cam kết xếp hạng hiện tại sẽ không thay đổi khi học viên ra trường
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng của khu vực (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

UITM cam kết

100% chương trình kiểm định 100%
100% không phát sinh thêm chi phí 100%
100% bằng được cấp chính thức 100%
100% hưởng quyền lợi của sinh viên chính thức 100%

Quy trình chống truyền thông sai sự thật