Công nhận bằng cấp của UITM

UITM là đại học thuộc nước cộng hòa Ba Lan, hoạt động theo quy định đào tạo đại học và sau đại học của Ba Lan nên việc công nhận bằng cấp của UITM sẽ căn cứ vào:

  • Các giấy phép hoặc sự cho phép của một chính phủ, một bộ hoặc một ủy ban với đại học UITM
  • Các thỏa thuận được UITM ký kết với các trường đại học đối tác về việc công nhận kết quả học tập
  • Các hiệp ước mà chính phủ Poland ký kết với các quốc gia khác
  • Các hiệp ước mà chính phủ Poland tham gia với tư cách là thành viên
Công nhận tại các chính phủ công nhận UITM

UITM được công nhận bởi Bộ giáo dục Singapore, chính phủ Malaysia, chính phủ cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Bộ giáo dục Iran, và U.S. Government Agency Accreditation

UITM chỉ phối hợp với các đại học hàng đầu

Chỉ các đại học được kiểm định và công nhận mới có thể chuyển tiếp sang chương trình của UITM. Vui lòng thẩm định thật kỹ trường của bạn.

Nếu không được bộ giáo dục chính quốc gia đó công nhận thì bằng cấp không được công nhận ở bấy kỳ đâu