Phòng thí nghiệm sinh học phân tử

Phòng thí nghiệm sinh học phân tử UITM được trang bị các thiết bị tiên tiến nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học phân tử. Phòng thí nghiệm cũng mang đến cho các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu sáng tạo trong lĩnh vực sinh học phân tử.

Phục vụ cho các nhà khoa học:

Phòng thí nghiệm sinh học phân tử tạo hoàn hảo để tiến hành nghiên cứu khoa học trong cô lập vật liệu DNA, đánh giá DNA, cũng như nghiên cứu sự biểu hiện của các gen chọn lựa, tính đột biến gen và đa dạng của chúng.

Là một phần của hoạt động hợp tác nghiên cứu và khoa học, Phòng thí nghiệm sinh học phân tử hợp tác với các đơn vị khoa học khác và các đại học hàng đầu về công nghệ sinh học và phân tử của Poland, bao gồm cả Đại học Y khoa Quốc gia Lviv. Dự án này củ UITM cũng là một phần của hệ thống Hiệp hội Nghiên cứu và Nghiên cứu Y khoa ở Đông Ba Lan.

Phòng thí ngiệm phục vụ cho sinh viên:

Các sinh viên của các khoa: Khoa ăn kiêng, Khoa Vật lý trị liệu và Thẩm mỹ có thể sử dụng Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử này để thực hành. các hoạt động thực hành trong phòng thí nghiệm giúp cho các sinh viên có cơ hội tìm hiểu về các kỹ thuật phân tách vật liệu di truyền và sau đó thực hiện đánh giá của nó. Sinh viên cũng có thể làm việc với vật liệu di truyền và nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt chất khác nhau tác động đến sự biểu hiện của các gen được chọn. Ngoài ra, sinh viên có được các kỹ năng thực tế trong việc xác định các hiểm họa và nguy hiểm vi sinh của thực phẩm.

Thiết bị của phòng thí nghiệm:

  • Máy điều nhiệt cảm ứng C1000 Touch
  • Thiết bị đo PCR thời gian thực
  • Gel Doc EZ System được cài đặt bằng phần mềm IMAGE LAB TM
  • Điện di siêu nhỏ tế bào GT
  • Nhiệt khô TDB-100
  • Máy phát quang UV UV Mini
  • Máy đo quang phổ NanoDrop Lite