Phòng thí nghiệm sinh học phân tử

Phòng lab sẽ được sử dụng để tiến hành các lớp học tiếng Anh (ngữ âm, nói và nghe, khóa học tích hợp, phiên dịch). Phòng lab cũng cung cấp các khóa học ngôn ngữ, đặc biệt là các khóa học ngôn ngữ chuyên sâu ngoài tiếng Poland

Phục vụ cho sinh viên UITM:

Phòng lab mô phỏng 100% phòng dịch thuật trong hội thảo kết hợp với các phần mềm giảng dạy ngôn ngữ, do đó, phòng lab hỗ trợ việc học dịch thuật, gia tăng năng lực ngoại ngữ cũng như giả lập quá trình dịch cabin.

Phòng lab được sử dụng nhiều nhất cho khoa tiếng Anh và các khoa ngoại ngữ khác với mô hình đào tạo ngôn ngữ mô phỏng glottodidactics và các hình thức giảng dạy ngoại ngữ hiện đại.

Nhờ phần mềm chuyên dụng, được xây dựng và phát triển bởi chính UITM, các lớp trong lab giúp cải thiện các bài tập như phân biệt các âm giọng, cách phát âm và phân biệt chính xác ngữ điệu (ngữ âm), gia tăng việc nghe hiểu và giao tiếp.