Các đề tài Tiến sĩ nổi bật của năm 2019 (hệ toàn thời gian 6 năm)

Đại học công nghệ thông tin và quản lý Poland bắt đầu đào tạo tiến sĩ và có sinh viên tốt nghiệp từ năm 2015. UITM được xem là một trong những trường đại học hàng đầu triển khai mô hình đào tạo tiến sĩ hiệu quả và thiết thực và được phép triển khai đào tạo Tiến sĩ thuộc nhóm ngành Khoa học xã hội.

Năm 2018-2019, Hội đồng Giáo sư khoa học của UITM đã phê duyệt nhiều đề tài nghiên cứu và sau đây là các đề tài nghiên cứu nổi bật trong hệ đào tạo toàn thời gian 5-6 năm tại Poland. (Ghi chú: “Dr.hab” là tiến sĩ khoa học, “Dr.” là tiến sĩ, “Prof.” là giáo sư).

Nghiên cứu sinh: Marcin Balon

 • Đề tài luận văn: Cách mạng trong hòa giải các mối quan hệ
 • Bắt đầu chính thức vào nghiên cứu Tiến sĩ: ngày 15 tháng 2 năm 2019
 • Người hướng dẫn: dr hab. Marcin Szewchot, prof. UITM

Nghiên cứu sinh: Grzegorz Grodner

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Vai trò của giao diện ứng dụng di động trong các quá trình giao tiếp với người dùng
 • Bắt đầu chính thức vào nghiên cứu Tiến sĩ: ngày 15 tháng 2 năm 2019
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Andrzej Adamski, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Ilona Majkowska

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Phương tiện giáo dục thông qua truyền thông truyền thống và hiện đại ứng dụng trong giảng dạy ngoại ngữ ở Ba Lan
 • Bắt đầu chính thức vào nghiên cứu Tiến sĩ: ngày 15 tháng 2 năm 2019
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Sławomir Gawroński, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Justyna Masłyk

 • Luận án tiến sĩ: Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như một công cụ xây dựng thương hiệu cho nhà tuyển dụng, nghiên cứu tại các doanh nghiệp trong khu vực Podkarpackie
 • Bắt đầu chính thức nghiên cứu Tiến sĩ: ngày 15 tháng 2 năm 2019
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Sławomir Gawroński, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Magdalena Mirkowicz

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Tầm quan trọng của typography trong các quá trình giao tiếp thông qua các giao diện của các trang web tương tác.
 • Bắt đầu chính thức nghiên cứu Tiến sĩ: ngày 15 tháng 2 năm 2019
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Andrzej Adamski, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Grzegorz Rạchwa

 • Đề tài luận án tiến sĩ: So sánh Nhật báo Ba Lan và của Cộng hòa Liên bang Đức trong những năm 1990-2020
 • Bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ: ngày 15 tháng 2 năm 2019
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Sławomir Gawroński, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Zbigniew Skotnicki

 • Đề tài luận án: Các nhân tố tác động đến biên niên sử “Zielarskie” (1958-2002)
 • Khai giảng chương trình tiến sĩ: ngày 15 tháng 2 năm 2019
 • Người hướng dẫn: dr hab. Marcin Szewchot, prof. UITM

Nghiên cứu sinh Robert  Chudy 

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Tác động của quá trình hòa giải đến thị trường âm nhạc ở Ba Lan
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức tiến sĩ: 28 tháng 9 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Marcin Szewchot, prof. UITM

Nghiên cứu sinh Michał  Futyra  

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Vai trò của phương tiện truyền thông đại chúng trong việc phổ biến các huyền thoại, nghiên cứu tại các quốc gia Đông Nam Á
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: 28 tháng 9 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Małgorzata   Gosek 

 • Luận án tiến sĩ: Thách thức giữa đời sống xã hội tác động đến giáo dục, nghiên cứu các trường học ở tỉnh Małopolska
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: 28 tháng 9 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Andrzej Adamski, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Marek  Grzmil 

 • Chủ đề của luận án tiến sĩ: Những vấn đề tác động đến phát triển của ngành tạp chí trong những năm 1949-2019
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: 28 tháng 9 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Andrzej Adamski, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Sylwia Przybyło 

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Học tập xã hội, phương pháp nâng cao kỹ năng nghề
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: 28 tháng 9 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Andrzej Adamski, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Małgorzata  Wcisło  

 • Đề tài luận án: “Tâm lý học Kwartalnik” (1930-1939) chống lại nền tảng của báo chí tâm lý học Ba Lan trong thời kỳ giữa chiến tranh
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: 28 tháng 9 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Krzysztof Gajdka

Nghiên cứu sinh Tomasz   Bierzyński 

 • Chủ đề của luận án tiến sĩ: Trách nhiệm trong đào tạo của Giáo hội Công giáo, nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục truyền thông.
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: 28 tháng 9 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Andrzej Adamski, giáo sư. UITM

 Nghiên cứu sinh Kinga  Bajorek 

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Tính cụ thể và chức năng của báo chí tiếng nước ngoài, nghiên cứu chuyên sâu vềcác tạp chí tiếng Anh được xuất bản ở Ba Lan
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: ngày 22 tháng 6 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Sławomir Gawroński, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Konrad  Gryczan

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Sự trỗi dậy và phát triển của đài phát thanh cổ điển RMF (2003-2018)
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: ngày 22 tháng 6 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Krzysztof Gajdka

Nghiên cứu sinh Roland  Jakubowski 

 • Luận án tiến sĩ: Các yếu tố tác động đến quan hệ truyền thông trong các trường đại học công lập và ngoài công lập ở Ba Lan
 • Nghiên cứu chính thức: ngày 22 tháng 6 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Sławomir Gawroński, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Anna  Karwacka

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Truyền thông chính trị trong các chiến dịch bầu cử tại các cơ quan chính quyền thành phố. Phân tích so sánh kinh nghiệm của Ba Lan và Pháp
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: ngày 22 tháng 6 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Sławomir Gawroński, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Rafał  Kurowski

 • Chủ đề của luận án tiến sĩ: Truyền hình Wisła trong thực tế về sự chuyển đổi của thị trường truyền thông điện tử ở Ba Lan
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: ngày 22 tháng 6 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Marcin Szewchot, prof. UITM

Nghiên cứu sinh Gabriela  Piechik 

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Infographics trong báo lá cải và trên báo chí chính thống.
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: ngày 22 tháng 6 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Sławomir Gawroński, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Marcin Wielgosz 

 • Đề tài luận án tiến sĩ: Việc sử dụng phương tiện truyền thông mới trong việc tạo ra thương hiệu riêng của nhà sản xuất dược phẩm
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: ngày 22 tháng 6 năm 2018
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Sławomir Gawroński, giáo sư. UITM

Nghiên cứu sinh Iwona Wojciechowska

 • Luận án tiến sĩ: Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong quản lý truyền thông tại các trường đại học ở Ba Lan
 • Giảng viên hướng dẫn: dr hab. Sławomir Gawroński, giáo sư. UITM
 • Bắt đầu nghiên cứu chính thức: ngày 19 tháng 1 năm 2018

Hệ đào tạo toàn thời gian sẽ diễn ra từ 5 đến 6 năm, đào tạo bằng tiếng Poland. Học viên học 100% thời gian tại Poland UITM. Với du học sinh, cần vượt qua chứng chỉ tiếng Poland trước khi tham gia và có cơ hội làm việc ngay tại UITM.

Nguồn: UITM Poland.

Leave a Reply

UITM mong được hỗ trợ bạn

Đại học UITM xin được làm việc với bạn tại văn phòng gần nhất hoặc qua email

Tất cả chương trình của đại học UITM Poland

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29