Phòng thí nghiệm xử lý âm thanh

Phòng thí nghiệm âm thanh được thiết lập với mục tiêu nghiên cứu và thí nghiệm các đặc tính của âm bao gồm âm thanh, các thiết bị đo lường âm thanh, nội âm, tín hiệu sốvà xử lý âm thanh, nhận dạng giọng nói.

Phục vụ cho nhà khoa học:

Cho phép các nhà khoa học làm việc về nhận dạng giọng nói và mô hình hóa ngôn ngữ tự nhiên

Phục vụ cho sinh viên:

Nhờ có Phòng thí nghiệm, sinh viên có thể đạt được các kỹ năng để thực hiện các phép đo trong âm học. Tự làm quen với việc xây dựng và vận hành các thiết bị như: bộ khuếch đại hoặc bộ trộn. Sinh viên cũng có thể thực hiện các phép đo đầu dò âm thanh, chẳng hạn như micro và loa.

Học viên biết cách thiết kế âm cho một khán phòng và biết sử dụng các thiết bị như máy hiện sóng, bộ tạo chức năng, bộ đo máy tính.

Sinh viên có thể lập trình các mạch với bộ xử lý tín hiệu (ví dụ xử lý tín hiệu âm thanh).

Với các nghiên cứu isnh, thiết bị và phần mềm phòng thí nghiệm âm thanh được sử dụng cho mục đích nghiên cứu luận án.

Phục vụ cho doanh nghiệp

Kiểm tra các công trình có sử dụng âm thnah và thi công hệ thống nhận dạng giọng nói cho dịch vụ thoại.