Giáo dục Poland dẫn đầu Châu Âu (World bank)

Theo hệ thống phân loại giáo dục OECD, Poland xếp hạng 5 Châu Âu, hạng 11 thế giới vượt trên Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh và theo World Bank, Poland có nền giáo dục dẫn đầu Châu Âu.

Poland cũng là quốc gia có nền kinh tế thịnh vượng thứ 5 Châu Âu và nhóm 25 quốc gia thịnh vượng nhất thế giới

Nền giáo dục dẫn đầu

Poland có nền giáo dục dẫn đầu Châu Âu và là điểm đến số 1 khu vực Trung Âu cho du học sinh (OECD, 2014); (WorldBank, 2016)

Vượt trội về chất lượng dạy và học

Số 1 Châu Âu về chất lượng dạy (teaching) và học (learning), vượt hơn 43,9% chỉ số trung bình toàn Châu Âu (U-Multirank, 2018)

Chất lượng nghiên cứu cao nhất

Vượt hơn 33,3% chất lượng và hiệu quả nghiên cứu trung bình trên toàn Châu Âu (U-MultiRank 2018)

Cung ứng nhân lực cấp cao

Vượt trên 49,2% chỉ số trung bình về đóng góp nguồn lực chất lượng cao cho Châu Âu (U-Multirank, 2018)

Poland xếp hạng 5 Châu Âu về kinh tế

The Workbank, năm 2018, Poland được xếp nhóm 24 nền kinh tế thịnh vượng và phát triển nhất thế giới. Poland cũng là nền kinh tế lớn thứ 5 Châu Âu theo OECD 2018. Theo dự báo của Mc Kinsey, trong 5 năm tiếp theo, Poland sẽ trở thành nền kinh tế dẫn đầu Châu Âu.

Thẩm định UITM

Đại học UITM là đại học top 10 Poland và Châu Âu và hạng 1 Poland năm 2018. Chúng tôi mong được chia sẻ những thành tựu, các kiểm định và công nhận với các bạn

Kiểm tra tính công nhận quốc tế của UITM theo cổng công nhận ENIC-NARIC