Đại học Châu Âu Tischner

Đại học Tischner châu Âu họ . Fr. . Jozef Tischner tại Krakow được thành lập năm 2003 theo sáng kiến ​​của Viện khoa học xã hội , được thành lập bởi Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý (UITM).

Từ năm 2005, Đại học Châu Âu Fr .. Józef Tischner ở Krakow, cùng với Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM) và Đại học Quản lý và Quản trị ở Zamość (cũng do đại học UITM thành lập), tạo thành một Hiệp hội học thuật. Sinh viên chu kỳ thứ 2 (Thạc sĩ) được chuyển tiếp thẳng vào hệ Tiến sĩ (chu kỳ thứ 3) của Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM).

Sinh viên UITM có thể sử dụng campus của Đại học Châu Âu Fr .. Józef Tischner ở Krakow để học, nghiên cứu (tối đa chu kỳ thứ 2 – thạc sĩ) cũng như phối hợp tổ chức các sự kiện cho sinh viên Poland và sinh viên Quốc tế.

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29