Cử nhân bằng 2 quản trị kinh doanh hệ chuyên gia các chuyên ngànhÁp dụng cho sinh viên năm cuối đại học hoặc đã tốt nghiệp trung cấp trở lên

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh cấp chuyên gia (Executive Bachelor of Business Administration – Executive BBA) các chuyên ngành, là chương trình áp dụng chính sách hỗ trợ học phí lên đến hơn 50% thông qua quỹ phát triển khoa học và khuyến khích học tập suốt đời của chính phủ Poland cấp cho UITM. Chương trình áp dụng cho học viê n đã có bằng Trung cấp, Cao Đẳng trở lên, đang là sinh viên đại học năm 3 đại học trở lên.

Đây là chương trình cử nhân hệ chuyên gia (Executive BBA) duy nhất hiện nay

Khác biệt

 • Đại học xếp hạng NHẤT Poland 2018 theo bảng xếp hạng uy tín nhất Châu Âu U-MultiRank
 • Tài trợ hơn 50% học phí từ quỹ phát triển học tập suốt đời của chính phủ Poland
 • Nhận 2 bằng Cử nhân với bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn Liên Minh Châu Âu và bằng bằng tiếng Poland theo tiêu chuẩn của du học sinh Poland
 • Không phải Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng quát, là Cử nhân QTKD chuyên ngành với chuyên ngành căn cứ vào lĩnh vực hình thành dự án tốt nghiệp.
 • Không phải Cử Quản trị Kinh doanh hệ hàn lâm, là Cử nhân Quản trị kinh doanh hệ chuyên gia (Executive BBA) duy nhất hiện nay
 • Bằng cấp công nhận toàn Châu Âu, các quốc gia và vùng lãnh thổ
 • Được sử dụng hệ thống hỗ trợ toàn diện từ Viện MBA

Chuyên ngành

Chuyên ngành tốt nghiệp sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực hình thành dự án tốt nghiệp. Học viên Cử nhân QTKD hệ chuyên gia có thể chọn một trong các chuyên ngành sau:

 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị Chiến lược
 • Quản trị Khách sạn Nhà hàng (Hospitality Management)
 • Quản trị hoạt động du lịch.
 • Quản trị Logistics
 • Quản lý giáo dục
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị Hành chính
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản trị thương mại điện tử
 • Quản trị hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị Thiết kế (Design Management)
 • Quản trị Hàng không
 • Quản trị tổ chức phi lợi nhuận

Những lĩnh vực khác phụ thuộc vào lĩnh vực của dự án tốt nghiệp.

Học phí

 • Phí đăng ký và xét duyệt hồ sơ: 200 USD . Thanh toán ngay khi đăng ký.
 • Học phí của toàn chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành của UITM dành cho sinh viên quốc tế là 6,900 USD. Với những ứng viên thành công vào chương trình hỗ trợ học phí của UITM 50% (theo quỹ phát triển khoa học và học tập suốt đời của chính phủ Poland cấp cho UITM): học phí sẽ còn 3,450 USD thanh toán làm 2 đợt.

Học phí đã bao gồm:

 • Học phí đã bao gồm hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật. Học viên thuộc chương trình hỗ trợ học phí 50% cũng không phải đóng phí này.
 • Học phí đã bao gồm tài liệu học tập, hướng dẫn luận văn tốt nghiệp.

Triết lý đào tạo:

Toàn bộ chương trình phát triển theo mô hình quản trị toàn diện tổ chức với các môn học có tính liên thông và bám sát vào các hoạt động hằng ngày của một nhà quản lý hoặc một chủ doanh nghiệp.

Chương trình sẽ đi từ phát triển năng lực nội tại của nhà quản lý, đến hiểu hành vi tổ chức và còn người, tiến đến hoạch định hướng đi chiến lược của doanh nghiệp, quản trị hiệu quả các chức năng của một doanh nghiệp và cuối cùng hình thành dự án quản lý, dự án kinh doanh của riêng mình.

(1) Nhóm môn học giúp phát triển năng lực nhà quản lý:

BBA1 Leadership and Managing Organization – (Lãnh đạo và quản trị tổ chức) Giúp học viên hiểu được vai trò của nhà quản lý, vai trò của nhà lãnh đạo, sự khác nhau giữa một nhà lãnh đạo và một nhà quản lý và biết cách vận dụng các phong cách lãnh đạo khác nhau vào tổ chức. Các nội dung học viên sẽ được học thực hành bao gồm:

 • Leadership Skills (Kỹ năng lãnh đạo)
 • Managing Organisations (Quản trị tổ chức)
 • Managing in Today’s World (Quản trị trong thế giới hiện đại)
 • Managing Ethically (Quản trị đạo đức)

BBA2 Effectiveness and Communications for Manager – (Tính hiệu quả và năng lực giao tiếp của nhà quản trị). Môn này giúp học viên phát triển bản thân một cách toàn diện để có đủ phẩm chất của một nhà quản lý chuyên nghiệp trong môi trường hiện đại. Môn học cũng cung cấp các kỹ năng giao tiếp chuyên sâu giúp học viên giao việc, trao quyền và trao đổi công việc hiệu quả hơn. Các nội dung thực hành bao gồm:

 • Personal Effectiveness (Phát triển tính hiệu quả cá nhân)
 • Effective Communications (Giao tiếp hiệu quả)
(2) Nhóm môn học giúp hiểu tổ chức, văn hóa và hành vi con người:

BBA3 Culture and Organization – (Văn hóa và tổ chức) Giúp học viên hiểu được hành vi của con người trong tổ chức đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp toàn cầu, doanh nghiệp đa quốc gia với nhiều sắc tộc, tôn giáo, văn hóa khác nhau. Các module thực hành bao gồm:

 • Culture and the Organisation (Văn hóa và tổ chức)
 • Organisation Structures (Xây dựng cấu trúc tổ chức)
(3) Nhóm môn học giúp hoạch định hướng đi của doanh nghiệp:

BBA4 Business Planing and Goal Setting – (Hoạch định và thiết lập mục tiêu cho tổ chức) Giúp học viên phân tích được môi trường bên ngoài, môi trường bên trong và tác động của chúng với hoạt động doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp các công cụ hoạch định mục tiêu hành động và kiểm soát các bước hành động. Các module thực hành bao gồm:

 • The Business Environment (Môi  trường kinh doanh)
 • Business Planning and Goal Setting (hoạch định và thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp)
 • Politics and Business (Chính trị và kinh doanh) (Module mở rộng)
(4) Nhóm môn học giúp quản trị hiệu quả các chức năng chính của một doanh nghiệp mà nhà quản lý nào cũng phải đương đầu.

BBA5 Finance for Manager(Quản trị tài chính dành cho Sếp) giúp học viên hiểu vai trò của tài chính và các công cụ kiểm soát tài chính doanh nghiệp. Các module thực hành bao gồm:

 • Managing and Using Finance (Quản lý và sử dụng các công cụ tài chính)
 • Financial Management and Control (Quản trị tài chính và kiểm soát kết quả hoạt động)
 • Fundamentals of Accounting (Nền tảng của kế toán) (Module mở rộng)
 • Practical Accounting Analysis (Thực hành phần tích các chỉ số kế toán) (Module mở rộng).

BBA6 Marketing and Sales Management – (Quản trị Tiếp thị và bán hàng) Giúp học viên thiết lập được hệ thống tiếp thị của doanh nghiệp và biết phương pháp bán hàng ở một số kênh bán hàng thông dụng. Các module thực hành bao gồm:

 • Marketing and Sales Planning (Hoạch định công tác tiếp thị và bán hàng)
 • Customers and Customer Service (Khách hàng và dịch vụ khách hàng)
 • The Marketing Mix (Mô hình Marketing Mix)
 • High Performance Sales (Xây dựng hệ thống bán hàng hiệu quả)

BBA7 Team and Human Resources Management – (Quản trị đội nhóm và nhân sự) giúp học viên biết cách xây dựng và hình thành nhóm làm việc hiệu quả. Biết cách xây dựng hệ thống đánh giá, duy trì và cải tiến hệ thống đánh giá. Học viên cũng được cung cấp các công cụ quản trị chiến lược nhân sự. Các module thực hành bao gồm:

 • High Performance Teams (Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả)
 • Performance Management (Quản trị hoạt động)
 • Strategic HRM (Quản trị nguồn lực nhân sự một cách có chiến lược)
 • Organisation Structures (Cấu trúc tổ chức)
(5) Nhóm môn học giúp hình thành dự án quản lý, dự án kinh doanh hoặc khởi nghiệp

BBA8 The Entrepreneurial Manager – (Tinh thần doanh nhân cho nhà quản lý). Đây là môn học đặc biệt mà UITM thiết kế cho các nhà quản lý trong thời đại mới trong bối cảnh các quốc gia phát triển đều phải dựa vào đội ngũ doanh nhân. Với một nhà quản lý chuyên nghiệp, việc thấu hiểu tinh thần doanh nhân không chỉ tạo nền tảng để kiên định vượt qua các khó khăn mà một doanh nhân phải đương đầu mà còn giúp các nhà quản lý khi chưa có điều kiện hình thành doanh nghiệp có thể thấu hiểu những khó khăn, thuận lợi, áp lực mà một chủ doanh nghiệp đã, đang và sẽ phải đương đầu. Các module thực hành thông qua Boss Camp bao gồm:

 • The Entrepreneurial Manager (Tinh thần doanh nhân cho nhà quản lý)
 • The Business Plan (Kế hoạch kinh doanh)

BBA9 Capstone Projects – (Dự án tốt nghiệp):  Học viên hoàn thành dự án tốt nghiệp là một kế hoạch kinh doanh hoặc một kế hoạch quản lý, một kế hoạch cải tiến những vấn đề mà mình đang gặp phải. Chuyên ngành tốt nghiệp sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực mà Capstone Projects hướng đến.

Mô hình và thời gian đào tạo

Chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh (chuyên ngành) của Đại học UITM được triển khai theo mô hình Hybrid, kết hợp giữa các bài giảng dạng tự học trên hệ thống đà o tạo trực tuyến UITM, các workshop thực hành tại địa phương và kết hợp với hệ thống hỗ trợ học tập độc đáo từ Viện MBA, đối tác khoa học của UITM tại Châu Á.

 • Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm trên hệ thống UITM
 • Học viên tham gia Workshop thực hành trên lớp để gia tăng năng lực thực chiến và tính gắn kết với môi trường kinh donah.
 • Chương trình có tổng thời gian 12 tháng đã bao gồm thời gian làm dự án tốt nghiệp.

Căn cứ những đóng góp xuất sắc của Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland (UITM) về đào tạo và nghiên cứu khoa học, Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan, đại diện là Bộ Khoa học và giáo dục Đại học Poland đã cấp ngân sách tương đương 1,800,000 USD (Một triệu tám trăm ngàn USD) tương ứng 6.794.953,62 PLN

Thông qua nguồn ngân sách này, UITM tập trung phát triển hỗ trợ nghiên cứu và học tập suốt đời cho sinh viên quốc tế với các hoạt động:

 • Hỗ trợ nghiên cứu sinh hiện thực hóa luận án Tiến sĩ tại Poland, biến nghiên cứu thành sản phẩm ứng dụng
 • Hỗ trợ học bổng lên đến 50% cho sinh viên chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ
 • Hỗ trợ triển khai các hội thảo khoa học quốc tế tại Poland và các nước thuộc EU

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh hệ chuyên gia được hỗ trợ 50% học phí, giúp tiết kiệm 3,450 USD khi tham gia học.

Viện MBA là đối tác khoa học chính thức của Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland (UITM, Poland). Tại Châu Á, học viên khi tham gia học tập với UITM được sử dụng hệ thống hỗ trợ học thuật từ Viện MBA bao gồm:

Thẩm định UITM

Đại học UITM là đại học top 10 Poland và Châu Âu và hạng 1 Poland năm 2018. Chúng tôi mong được chia sẻ những thành tựu, các kiểm định và công nhận với các bạn

Thẩm tra tính công nhận và kiểm định của UITM từ cổng toàn cầu ENIC-NARIC

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29