Giới thiệu chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) chuyên ngành sâu

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Doctorate of Business Administration - DBA) 11 chuyên ngành là bằng cấp cao nhất trong hệ thống quản trị kinh doanh. Bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh là sự kết hợp giữa nền tảng vững chắc về học thuật kết hợp với các chiến lược và giải pháp kinh doanh vượt trội và độc đáo. Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) dành riêng cho những ai mong muốn đạt đỉnh cao nhất về học thuật quản trị thực hành, đồng thời nghiên cứu và phát triển các giải pháp kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề, khu vực... thuộc các lĩnh vực quản trị kinh doanh chuyên sâu mà mình đang theo đuổi. 

Chương trình DBA của UITM là chương trình hiếm hoi của các trường thuộc top 1% của Châu Âu không phải học lại Courseware mà tiếp cận nghiên cứu thực hành ngay từ ban đầu. Chương trình cung cấp lộ trình nghiên cứu ứng dụng hiệu quả từ kiến thức nền tảng nghiên cứu, lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, bố trí giảng viên hướng dẫn nghiên cứu (2 giảng viên với 1 giảng viên bạn địa tại nơi mà nghiên cứu sinh lấy dữ liệu nghiên cứu), quy trình hoàn thiện từng bước nghiên cứu với hệ thống hỗ trợ nghiên cứu độc đáo.

Triết lý của chương trình DBA của Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực nghiên cứu và phát triển kiến thức chuyên ngành thông qua quá trình đọc tài liệu, nghiên cứu và làm luận án. Mục tiêu cao nhất của chương trình là hình thành một luận án cấp độ Tiến sĩ mang tính thực tiễn cao, có khả năng đóng góp vào công việc quản lý thực tiễn của người học, đồng thời có đủ kiến thức sâu về ngành để có thể giảng dạy hoặc phát triển các nghiên cứu tiếp theo.

Hoàn tất chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) ngoài bằng chính quy từ UITM (Top-ten Balan và Châu Âu), nghiên cứu sinh còn có thể:

 • Áp dụng lý thuyết về quản trị kinh doanh vào thực tế để giải quyết các vấn đề đang gặp phải trong lĩnh vực mà mình quản trị.
 • Tạo điều kiện phát triển hoạt động quản lý kinh doanh với nền tảng chuyên sâu và vững chắc trong lĩnh vực nghiên cứu.
 • Năng lực giải thích và hình thành lý thuyết về quản trị kinh doanh từ quá trình tập hợp, phân tích.
 • Biết cách nghiên cứu tất cả các vấn đề về kinh doanh, có thể điều hành hoạt động nghiên cứu, khám phá và cải tiến tại doanh nghiệp mình đang điều hành, tại lĩnh vực mình đang nghiên cứu và tại địa phương hoặc quốc gia mà mình áp dụng.
 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc đặc biệt với kỹ năng viết khoa học. 
 • Luận án Tiến sĩ đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (Tùy thuộc vào tạp chí, đề tài và giảng viên hướng dẫn).
 • Có thể trở thành giảng viên đại học hoặc sau đại học, giảng viên hướng dẫn nghiên cứu ứng dụng với bằng cấp được chào đón tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các chuyên ngành có thể chọn bao gồm:

 • Business Administration
 • Economics
 • Financial Management
 • Strategic Marketing
 • Logistics Management
 • Supply Chain Management
 • Hospitality Management
 • Human Resource Management
 • E-Commerce...

Thông tin chi tiết về chương trình:

Thông tin về chất lượng chương trình, kiểm định và xếp hạng của Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland (UITM):

Địa điểm học tập:

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) của Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland được tổ chức tại Đại học Quốc gia Malaysia - University of Malaya, Đại học số 1 Malaysia và xếp hạng 134 thế giới (theo bảng xếp hạng THE 2016-2017)

Tốt nghiệp:

Học viên lấy bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) với chuyên ngành sâu của UITM tại Malaysia hoặc tại Poland. Chi phí lấy bằng Tiến sĩ nằm ngoài học phí.

Bằng mẫu: