Workshop Hướng dẫn xây dựng đề xuất nghiên cứu (Research Proposal)

Khi tham gia chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (các chuyên ngành) của Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland UITM, học viên tham gia môn DBA601 - Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu I với mục tiêu chọn đề tài, trang bị kiến thức để có thể thực hiện đề xuất nghiên cứu (một số nơi gọi là đề cương nghiên cứu - Research Proposal). Chương trình đào tạo được tổ chức chính quy tại đại học Quốc gia Malaysia (University of Malaya), đại học công lập số 1 Malaysia và hạng 140 thế giới, là kết quả hợp tác khoa học giữa UITM và Đại học Quốc gia Malaysia. 

Trong suốt thời gian tham gia học tại đại học Quốc gia Malaysia, đối tác khoa học của UITM sẽ bố trí giảng viên trợ giảng nhằm giúp học viên vượt qua khó khăn về ngôn ngữ cũng như giải thích và làm rõ quy trình mà giảng viên quốc tế của UITM đào tạo trên lớp. 

Tuy nhiên, nhằm giúp học viên tự tin hơn trong quá trình xây dựng đề xuất nghiên cứu (Research Proposal), khi mà đề xuất nghiên cứu là điều kiện bắt buộc để được công nhận là nghiên cứu sinh quốc tế của UITM, đối tác khoa học của UITM (Viện MBA) tổ chức bổ sung Workshop với chủ đề "Hướng dẫn xây dựng đề xuất nghiên cứu - Research Proposal". Workshop được tổ chức với mục tiêu:

  • Tổng kết lại các yêu cầu của một đề xuất nghiên cứu theo chuẩn UITM
  • Khung xây dựng đề xuất nghiên cứu
  • Hướng dẫn viết đề xuất nghiên cứu với chi tiết từng chương.

Sau khi tham gia Workshop, giảng viên đồng hướng dẫn người địa phương sẽ theo sát nghiên cứu sinh để hoàn thành đề xuất nghiên cứu đúng hạn.

Thời điểm tổ chức: Sau 1 tháng kể từ ngày học tập trung tại Đại học Quốc gia Malaysia.