Workshop Hướng dẫn bảo vệ luận án Tiến sĩ

Sau khi nghiên cứu sinh đã hoàn tất nghiên cứu và nộp, bước tiếp theo cần chuẩn bị để tham gia bảo vệ.

Bảo vệ nghiên cứu (Viva defend) là bước quan trọng nhất quyết định quá trình hoàn thành chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM). Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho nghiên cứu sinh có đủ năng lực tham gia bảo vệ nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Malaysia (UM), đối tác khoa học của UITM sẽ triển khai workshop với chủ đề "Hướng dẫn bảo vệ luận án Tiến sĩ". Chương trình thiết kế dành riêng cho nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ quản trị Kinh doanh (các chuyên ngành).

Mục tiêu và chương trình của Workshop:

  • Biết cách xây dựng Silde trình bày
  • Chuẩn bị tiếng Anh để trình bày
  • Kỹ thuật trình bày
  • Kỹ thuật bảo vệ luận án
  • Các câu trả lời cần chuẩn bị để giúp hội đồng khoa học UITM hiểu rõ về nghiên cứu, chứng minh được với hội đồng khoa học mình là tác giả và biết cách tiếp nhận các ý kiến đóng góp của Hội đồng phản biện của UITM.

Chương trình đặc biệt này được triển khai bởi đối tác khoa học của UITM và thiết kế riêng cho từng nghiên cứu sinh. Sau Workshop, giảng viên hướng dẫn sẽ đồng hành cùng học viên trong suốt thời gian thiết kế slide, chuẩn bị bảo vệ và trong quá trình bảo vệ.